Dette website bruger cookies

Dette website bruger cookies for at forbedre den besøgendes oplevelse. Forsætter du på siden, accepterer du brugen af cookies.

Dansk

Erhvervslinje

Da eleverne skal op til afgangsprøverne på dette hold vil det, at der er et pensum eleverne skal igennem, have stor indflydelse på hvad og hvordan der arbejdes.

I de mundtlige tekster tilstræbes det, at det er tekster, der siger eleverne noget, sådan at de føler, at teksterne er relevante. Tekster som gør de unge klogere på livet og arbejdslivet fremover. 
I det skriftlige kan der arbejdes mere praktisk orienteret og her vil mange af metoderne fra ”Dansk uden prøveniveauet” (se nedenfor) kunne bruges. Dog skal der arbejdes mere med grammatikken og forberedelse på de skriftlige prøver.

Dansk uden prøve: 
På dette hold er der ikke noget pensum, som man skal igennem. Det vigtigste for holdet er, at forbedre elevernes skriftsprog både mht. formuleringer, grammatik og stavning, sådan at de får nemmere ved at klare sig i arbejdslivet fremover.

Der arbejdes også med at få et større ordforråd og større viden om mange emner, hvilket er vigtigt både i arbejdslivet og livet i det hele taget. 
Viden og ordforråd kan f.eks. styrkes gennem spil og quiz, også hvor eleverne selv arbejder med at lave quizzerne. 
Selvfølgelig skal der læses og skrives i klasseværelset, men alligevel skal opgaverne relateres til praktisk arbejde. 

Computeren vil være et meget vigtigt hjælpemiddel for holdet. Undervisningen kan f.eks. gå ud på at skrive jobansøgning/praktikpladsansøgning inden eleverne skal ud i praktik. Læse manualer til ”maskiner” de skal have kendskab til i andre fag. Arbejdes der i andre fag med arbejdsmiljø vil der blive arbejdet med de tekster eleverne alligevel skal sætte sig ind i. Eleverne kan skrive arbejdsinstrukser til hinanden til forskellige opgaver, som så skal udføres efter instrukserne, dette kan både være i køkkenet og i værkstedet. I køkkenet vil opskriftslæsning og opskriftsskrivning være oplagt til øvning af læsning og skrivning.

Der kan arbejdes med forskellige emner som lige er oppe i tiden, hvor der kan søges information, formidles og diskuteres.

9./10.klasse

For elever med en god faglig forståelse for faget dansk.

I det skriftlige arbejdes med en finpudsning af sproget, så det bliver varieret og fejlfrit. Der arbejdes en del med de skriftlige prøver for 10. klasse, sådan at de kan klares med et godt resultat.

I det mundtlige arbejdes der med, at eleverne bliver sikre i anvendelse af forskellige analyseteknikker i forhold til tekster og øvrige udtryksformer og forstå sproget, litteraturen og øvrige genrers foranderlighed gennem tiderne.
At eleverne kan anvende forskellige filosofiske og psykologiske teorier og tankegange og forstå politiske og historiske forandringer i forhold til danskfaglige genrer.

Der tages udgangspunkt i relevante emner og temaer, der optager nutidens unge fx: ungdom, familie- og parforhold, livsværdier, identitet, medier og ondskab. Disse temaer og emner behandles gennem forskellige udtryksformersåsom lyrik, eventyr, noveller, hovedværker, dokumentar, film, billeder, sagprosa og reklamer.

Undervisningen vil veksle mellem oplæg, diskussioner, selvstændigt arbejde, teamarbejde, gæstelærer og museums- og studiebesøg.