Dette website bruger cookies

Dette website bruger cookies for at forbedre den besøgendes oplevelse. Forsætter du på siden, accepterer du brugen af cookies.

Matematik

Erhvervslinje

Erhvervslinjen i matematik vil være en hybrid imellem praktisk og teoretisk undervisning

Formålet med dette undervisningshold er først og fremmest et forsøg på at vise eleven sammenhængen imellem den teoretiske og praktiske del af matematikken, dog skal holdet samtidig også være et solidt alternativ til de elever, der har nemmest ved at lære med hænderne.

Vi lægger derfor vægt på, at eleverne i højere grad skal have den praktiske vej til læring i matematikundervisningen.

Der skal til sidst nævnes, at der er en forventning om, at man går til prøve i faget.
Vi vil også inddrage erhvervsfaglige emner i matematikundervisningen, hvilket skal være med til at styrke elevernes kundskaber i et erhverv. Der vil derfor forekomme praktiske opgaver i form af areal- og rumfangsberegning udendørs, regning med måleenheder i skolekøkkenet m.m. for at tilgodese den praktiske måde at lære på.

 

Matematik uden prøve:
Når man ikke skal til prøve i faget matematik, åbner der sig i stedet en hel ny verden af muligheder, idet man ikke nødvendigvis skal nå undervisningsministeriets bestemmelser i faget eller et fast pensum.

Formålet med undervisningen er stadig at tilstræbe en forbedring af elevens faglige niveau.
Undervisningen vil i perioder tilrettelægges som projekter hvor flere fag evt. vil blive inddraget. Disse projekter kunne f.eks. omhandle café, drømmehus, skolefest, rejseplanlægning eller drømmegård mm.

Der vil blive arbejdet med matematik andre steder end i klasselokalet f.eks. vil der i køkkenet blive arbejdet med måleenheder i praksis, så der opnås en god forståelse for relevante måleenheder, her vil der også øves forskellige regnearter ved at omregne opskrifter til andre portionsstørrelser.

9./10. Klasse

I selve undervisningen vil der i høj grad lægges vægt på den teoretiske del af undervisningen.

Det er især emnerne lineære funktioner, ligningsløsning, økonomi, sandsynlighedsregning, trigonometri og analytisk geometri der vil blive lagt vægt på, hvilket i øvrigt alle er emner som man i en eller anden grad skal beskæftige sig med på gymnasiet.

For at tilgodese skoleformens praktiske tilgang vil der også forekomme praktiske opgaver på dette undervisningshold.