Dette website bruger cookies

Dette website bruger cookies for at forbedre den besøgendes oplevelse. Forsætter du på siden, accepterer du brugen af cookies.

Tysk

Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig både mundtligt og skriftligt.

Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Undervisningen skal give eleverne en grundlæggende viden om kultur og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale og interkulturelle forståelse

Der arbejdes med alderssvarende tekster og emner og undervisningen lægger op til at eleverne arbejder meget selvstændig. Der arbejdes med at læse og bearbejde forskellige teksttyper inden for skønlitteratur og sagprosa. Eleverne deltager i samtaler, diskussioner, hvor de skal lære at udtrykke deres synspunkter. Endvidere arbejdes der med fremlæggelse af forberedte emner. Eleverne får udvidet deres ordforråd i takt med de emner der arbejdes med. Skriftlig arbejdes der med at eleverne skal kunne udtrykke sig i et forståelig og sammenhængende sprog om emner som de ved noget om i forvejen.

Faget er et valgfag på skolen, og kan afsluttes med en 10.klasse eksamen i faget, skriftligt og mundtligt.