• Luftfoto af skolen fra Juni 2011

  • Hvert år tages der gruppebilleder af eleverne, et fra skolestart, og et sidste skoledag. 

  • Højtiderne fejres med eleverne. Hvert år er der adventsaften op til jul, med eleverne som luciapiger.

9. eller 10.klasse Efterskole

Ved efterskoleopholdet er grundbeløbet kr 2.200 pr uge for følgende linjer:

Teknik, Metal & Auto
Tronsø Equestrian
Gokartlinjen
Landbrugslinjen

GameDesign og Turisme & Gastronomi tilbydes ikke som efterskoleophold. De to linjer er forbeholdt Fri Fagskole.

Der reguleres i beløbet ud fra hjemmets samlede indkomst, og i skemaet her ved siden af, kan man se tabellen for tilskud der ydes fra staten, ud fra den indkomstgruppe man befinder sig i.

Traktorkørekort kan erhverves på skolen. Egenbetaling til traktorkørekort udgør ca. kr. 5.000.

Omkostninger til materialer i værkstedet samt kreative fag kr. 500 betales sammen med 1. rate af skolepenge. Hvis forbruget overstiger kr. 500 betales der særskilt efter forbrug.

Hesteopstaldning en måneds opstaldning koster inkl. foder og brug af faciliteterne pr. måned:
Hest: kr. 2.300 i boks,
Pony: kr. 1.800 i boks, 

træpiller koster 300 kr. ekstra pr måned.

Leje af skolehest (for elever der ikke selv har hest med): 
Kr. 2.300 pr. måned for leje af helpart i skolehest

Opstartsbeløb kr. 2.800 
Beløbet er todelt og består af:
Kr. 1.000 som opkræves ved tilmelding til skolen og sikrer eleven en reserveret plads.
Kr. 1.800 som indbetales før eleven starter på skolen. 
Begge beløb opkræves før kursusstart og refunderes ikke efter kursusafslutning. Heller ikke hvis kurset afbrydes i utide, eller eleven ikke starter.

Afbrydes kurset i utide opkræves fire ugers ekstra skolepenge fra den dato hvor vi modtager den skriftlige udmeldelse.

Hesteopstaldning skal ligeledes opsiges skriftlig med 1 måneds varsel til den 1. i en måned.