• Luftfoto af skolen fra Juni 2011

  • Hvert år tages der gruppebilleder af eleverne, et fra skolestart, og et sidste skoledag. 

  • Højtiderne fejres med eleverne. Hvert år er der adventsaften op til jul, med eleverne som luciapiger.


Økonomi

Fri Fagskole 10.klasse eller Erhvervslinje

Priserne er pr. uge inkl. litteratur, div. undervisningsmaterialer, fuld forplejning samt studietur.
*Skolepenge betales månedsvis forud og forfalder til betaling den 1. hverdag i måneden. (44 uger)
*Hjemmeboende elever betaler kr. 100 mindre pr. uge.
*Tillæg for eneværelse kr. 1.000 pr. måned - i det omfang der er plads.

 

Hestelinje - Tronsø Equestrian Center

Tronsø Equestrian Basic: kr. 1.200 pr. uge
Tronsø Equestrian Sport: kr. 1.500 pr. uge

 

Turisme & Gastronomi: kr. 1050 pr. uge

Gokartlinje: kr. 1.200 pr. uge

Landbrugslinje: kr. 1050 pr. uge

Teknik, Metal & Auto: kr. 1050 pr. uge

Game Design: kr. 1050 pr uge

Traktorkørekort kan erhverves på skolen. Egenbetaling til traktorkørekort udgør ca. kr. 5.000.

Omkostninger til materialer i værkstedet samt kreative fag kr. 500 betales sammen med 1. rate af skolepenge. Hvis forbruget overstiger kr. 500 betales der særskilt efter forbrug.

Hesteopstaldning en måneds opstaldning koster inkl. foder og brug af faciliteterne pr. måned:
Hest: kr. 2.300 i boks,
Pony: kr. 1.800 i boks, 

Træpiller koster 300 kr. ekstra pr måned.

Leje af skolehest (for elever der ikke selv har hest med): 
Kr. 2.300 pr. måned for leje af helpart i skolehest

Opstartsbeløb kr. 2.800 
Beløbet er todelt og består af:
Kr. 1.000 som opkræves ved tilmelding til skolen og sikrer eleven en reserveret plads.
Kr. 1.800 som indbetales før eleven starter på skolen. 
Begge beløb opkræves før kursusstart og refunderes ikke efter kursusafslutning. Heller ikke hvis kurset afbrydes i utide, eller eleven ikke starter.

Afbrydes kurset i utide opkræves fire ugers ekstra skolepenge fra den dato hvor vi modtager den skriftlige udmeldelse.

Hesteopstaldning skal ligeledes opsiges skriftlig med 1 måneds varsel til den 1. i en måned.

 

Individuel støtte:

Nedsættelse af egenbetaling kan gives efter individuel vurdering.
Kontakt skolen for yderligere oplysning.

NB. Vi tager forbehold for evt. prisstigninger