Dette website bruger cookies

Dette website bruger cookies for at forbedre den besøgendes oplevelse. Forsætter du på siden, accepterer du brugen af cookies.

  • Luftfoto af skolen fra 2022

  • Hvert år tages der gruppebilleder af eleverne, et fra skolestart, og et sidste skoledag. 

Skolens værdigrundlag

TronsøSkolen er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1961 som husholdningsskole og har hjemsted i Grindsted på samme adresse som Grindsted Landbrugsskole, som skolen også deler fysiske rammer med. Senere er skolen konverteret til en Fri Fagskole, og i 2016 kom efterskolen med på programmet.

TronsøSkolens formål er at drive fri fagskole og efterskole inden for rammerne af de gældende regler for frie kostskoler og efterskoler.

Værdigrundlaget for TronsøSkolen bygger på værdien af fællesskab og samarbejde, at udvikling af det enkelte menneske kommer ved at engagere sig, både i sig selv og verden omkring, både lokalt og globalt.

TronsøSkolens værdier bygger på samme oplysningstanke, som blev grundlagt af Grundtvig i starten af 1800-tallet med livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse som nøgleord.

TronsøSkolen understøtter et forpligtende fællesskab i trygge rammer, hvor elever kan udvikle livsglæde og gensidig respekt til hinanden i et levende undervisningsmiljø.

Skolens undervisning lægger vægt på det sundhedsfaglige og muligheden for, at den enkelte elev kan tilegne sig kreative færdigheder indenfor skolens kompetenceområde. Vi ønsker, at eleven udvikles fagligt, socialt og personligt og bliver et oplyst menneske. Eleven skal kunne begå sig i samfundet, få forståelse for og tage del i den demokratiske proces for derved at få større livskvalitet og styrket selvværd.

Værdier

  • Tryghed
  • Gensidig respekt
  • Ansvarlighed
  • Læring
  • Engagement

Tryghed er en forudsætning for både udvikling, læring og for at opnå gode sociale relationer.

Gensidig respekt er en naturlig forudsætning i skolens mangfoldighed og skal udvises af både elever og personale.

Ansvarlighed. Lærer eleven at tage ansvar, udvikles eleven som menneske og kan i fremtiden tage ansvar for eget liv og for et fællesskab med andre mennesker. Ved at eleverne indgår i fællesskaber øges deres begejstring for livet (livsglæden) og interessen for omverdenen.

Læring er ikke tænkt som faglig alene, men som en del af et menneske, der udvikles både socialt og personligt. Derigennem bliver eleven oplyst, kan begå sig i samfundet og får forståelse for, og kan tage del i, den demokratiske proces. Derved øges livskvaliteten og deres selvværd styrkes.

Engagement er den flamme, der skal brænde i hvert enkelt menneske, der ønsker at være noget enten for sig selv eller andre. Det er nysgerrighed, der holder liv i engagementet, sammen med indlevelse og empati for andre mennesker.